Χάρτης Κατάταξη

panagogr

panagogr
Πόντοι:101.671
Θέση:54
Νικημένοι αντίπαλοι: 825.505 (95.)
Φυλή: CAD


Χωριά (10) Συντεταγμένες Πόντοι
Panos11
469|436 12.070
Panos12
469|437 9.772
Panos13
468|436 9.708
Panos14
470|435 10.179
Panos15
468|431 10.040
Panos16
469|432 10.020
Panos17
467|432 9.942
Panos18
473|434 9.714
Χωριό βαρβάρων
520|527 10.234
Χωριό βαρβάρων
539|533 9.992