Χάρτης Κατάταξη

RaAmBoO

RaAmBoO
Πόντοι:42.315
Θέση:75
Νικημένοι αντίπαλοι: 720.137 (99.)
Φυλή: CAD


Χωριά (5) Συντεταγμένες Πόντοι
~01
504|489 7.944
~02
505|490 8.534
~03
505|489 8.114
~04
505|488 8.600
Το χωριό του RaAmBoO
504|490 9.123