Χάρτης Κατάταξη

alexisge

alexisge
Πόντοι:3.836.663
Θέση:8
Νικημένοι αντίπαλοι: 43.880.601 (10.)
Φυλή: CΑD


Χωριά (390) Συντεταγμένες Πόντοι
ΑΕΛ
516|538 11.108
ΑΕΛ 01
517|538 9.771
ΑΕΛ 02
518|538 9.783
ΑΕΛ 03
516|536 9.771
ΑΕΛ 04
516|537 9.757
ΑΕΛ 05
521|537 9.771
ΑΕΛ 06
519|539 9.771
ΑΕΛ 07
520|540 9.771
ΑΕΛ 08
514|538 9.771
ΑΕΛ 09
520|537 9.771
ζΑΕΛιζομαι
494|497 10.284
ΚΑΤΩ 01
538|566 9.771
ΚΑΤΩ 02
539|566 9.771
ΚΑΤΩ 03
536|564 9.753
ΚΑΤΩ 04
535|568 9.898
ΚΑΤΩ 05
534|563 9.771
ΚΑΤΩ 06
536|562 9.771
ΚΑΤΩ 07
538|563 9.771
ΚΑΤΩ 08
538|570 9.771
ΚΑΤΩ 09
538|568 9.785
ΚΑΤΩ 10
541|564 9.771
ΚΑΤΩ 11
534|571 9.771
ΚΑΤΩ 12
534|572 9.771
ΚΑΤΩ 13
536|573 9.771
ΚΑΤΩ 14
537|574 9.757
ΚΑΤΩ 15
533|573 9.771
Το χωριό των Λεοντων A01
527|485 9.842
Το χωριό των Λεοντων A02
528|486 9.814
Το χωριό των Λεοντων B01
527|492 9.847
Το χωριό των Λεοντων B02
526|492 9.847
Το χωριό των Λεοντων B03
528|494 9.808
Το χωριό των Λεοντων B05
529|494 9.811
Το χωριό των Λεοντων B06
528|492 10.378
Το χωριό των Λεοντων B07
527|493 9.825
Το χωριό των Λεοντων B08
529|493 9.883
Το χωριό των Λεοντων B09
532|494 9.771
Το χωριό των Λεοντων B11
526|493 9.771
Το χωριό των Λεοντων B13
533|492 11.108
Το χωριό των Λεοντων B14
531|494 9.757
Το χωριό των Λεοντων B15
536|495 9.771
Το χωριό των Λεοντων Γ01
537|490 9.771
Το χωριό των Λεοντων Γ02
540|491 10.083
Το χωριό των Λεοντων Γ03
539|492 9.847
Το χωριό των Λεοντων Γ04
539|490 9.808
Το χωριό των Λεοντων Γ05
540|487 9.815
Το χωριό των Λεοντων Γ06
539|491 9.825
Το χωριό των Λεοντων Γ07
536|491 9.821
Το χωριό των Λεοντων Γ09
541|492 10.083
Το χωριό των Λεοντων Γ10
543|491 9.825
Το χωριό των Λεοντων Γ11
538|489 9.817
Το χωριό των Λεοντων Γ12
544|492 10.185
Το χωριό των Λεοντων Γ13
540|485 9.835
Το χωριό των Λεοντων Γ14
552|496 9.785
Το χωριό των Λεοντων Γ15
550|495 9.771
Το χωριό των Λεοντων Γ17
551|492 9.771
Το χωριό των Λεοντων Γ19
551|495 9.771
Το χωριό των Λεοντων Γ21
553|496 9.771
Το χωριό των Λεοντων Γ23
552|491 9.771
Το χωριό των Λεοντων Γ25
553|492 9.757
Το χωριό των Λεοντων Γ27
541|486 9.808
Το χωριό των Λεοντων Γ29
547|499 9.929
Το χωριό των Λεοντων Γ31
541|499 9.929
Το χωριό των Λεοντων Γ33
542|501 10.421
Το χωριό των Λεοντων Γ35
545|501 9.876
Το χωριό των Λεοντων Γ35
554|489 9.761
Το χωριό των Λεοντων Γ37
536|488 9.771
Το χωριό των Λεοντων Γ37
556|488 9.771
Το χωριό των Λεοντων Γ37
557|489 11.108
Το χωριό των Λεοντων Δ01
548|482 9.827
Το χωριό των Λεοντων Δ03
551|484 9.825
Το χωριό των Λεοντων Δ04
547|485 9.808
Το χωριό των Λεοντων Δ05
552|482 9.805
Το χωριό των Λεοντων Δ06
550|479 9.823
Το χωριό των Λεοντων Δ07
561|482 9.804
Το χωριό των Λεοντων Δ08
550|474 9.771
Το χωριό των Λεοντων Δ09
560|476 9.806
Το χωριό των Λεοντων Δ10
551|479 9.771
Το χωριό των Λεοντων Δ11
555|477 9.771
Το χωριό των Λεοντων Δ12
552|474 9.805
Το χωριό των Λεοντων Δ13
553|481 9.825
Το χωριό των Λεοντων Δ14
549|471 9.804
Το χωριό των Λεοντων Δ15
549|485 9.835
Το χωριό των Λεοντων Δ16
555|479 9.804
Το χωριό των Λεοντων Δ17
548|481 9.814
Το χωριό των Λεοντων Δ18
553|473 9.804
Το χωριό των Λεοντων Δ19
553|478 9.825
Το χωριό των Λεοντων Δ20
556|474 9.804
Το χωριό των Λεοντων Δ21
548|480 9.771
Το χωριό των Λεοντων Δ22
558|474 9.740
Το χωριό των Λεοντων Δ23
546|483 9.825
Το χωριό των Λεοντων Δ24
556|469 9.806
Το χωριό των Λεοντων Δ25
547|484 9.814
Το χωριό των Λεοντων Δ26
557|478 9.816
Το χωριό των Λεοντων Δ28
559|478 10.356
Το χωριό των Λεοντων Δ30
558|475 9.806
Το χωριό των Λεοντων Δ32
549|473 9.771
Το χωριό των Λεοντων Δ34
551|475 9.771
Το χωριό των Λεοντων Ε01
557|494 9.805
Το χωριό των Λεοντων Ε02
561|491 9.741
Το χωριό των Λεοντων Ε03
562|494 9.804
Εμφάνιση όλων των εναπομείναντων 290 χωριών.
Προφίλ
Προσωπική φωτογραφία
Προσωπικό κείμενο
Η Oμάδα Φυλετικών Μαχών διέγραψε το προφίλ σας. Για τυχόν ερωτήσεις παρακαλούμε χρησιμοποιήστε το Κέντρο Υποστήριξης

Ημερήσια επιτεύγματα
10x Επιθετικός παίκτης της ημέρας

Νίκησε ως επιτιθέμενος τις περισσότερες μονάδες σε αυτόν τον κόσμο.

Καλύτερο αποτέλεσμα: στις 13.06.2021 (137.347 μονάδες)


4x Αμυνόμενος παίκτης της ημέρας

Νίκησε ως αμυνόμενος τις περισσότερες μονάδες σε αυτόν τον κόσμο.

Καλύτερο αποτέλεσμα: στις 19.11.2020 (403.494 μονάδες)


4x Ληστής της ημέρας

Λεηλάτησε τους περισσότερους πόρους σ' αυτόν τον κόσμο.

Καλύτερο αποτέλεσμα: στις 30.06.2021 (12.061.197 πόροι)


12x Οι περισσότερες λεηλασίες σήμερα

Λεηλάτησε τα περισσότερα χωριά σ' αυτόν τον κόσμο.

Καλύτερο αποτέλεσμα: στις 19.04.2020 (6.517 χωριά)


4x Υποστηρικτής της ημέρας

Νίκησε τις περισσότερες μονάδες σε αυτόν τον κόσμο, ως υποστηρικτής.

Καλύτερο αποτέλεσμα: στις 20.10.2020 (27.277 μονάδες)


5x Συλλέκτης της μέρας

Σάρωσε τους περισσότερους πόρους σ' αυτόν τον κόσμο.

Καλύτερο αποτέλεσμα: στις 17.07.2020 (3.916.630 πόροι)


 
Επιτεύγματα μάχης
Αρχηγός (Χρυσό - Επίπεδο 4)

Νίκησε 20.000.000 εχθρικές μονάδες.


Εμπιστοσύνη (Χρυσό - Επίπεδο 4)

Νίκησε 500 Αριστοκράτες σε μάχη!


Ενισχύσεις (Χρυσό - Επίπεδο 4)

Υποστήριξε άλλους παίκτες 3.000 φορές σε μάχες.


Επίθεση στον εαυτό σου (Χρυσό - Επίπεδο 4)

Επιτέθηκες στον εαυτό σου και έχασες πάνω από 10.000 μονάδες σε μία μάχη.


Επιτυχής κατάκτηση (Χρυσό - Επίπεδο 4)

Κατέκτησε 100 διεκδικούμενα χωριά.


Λεηλατητής (Χρυσό - Επίπεδο 4)

Λεηλάτησε πόρους από άλλα χωριά 10.000 φορές.


Ο θάνατος ενός ήρωα (Χρυσό - Επίπεδο 4)

Κατά την υποστήριξη άλλων χωριών, έχασες 100.000 μονάδες.


Αντικατασκοπία (Αργυρό - Επίπεδο 3)

Απέκρουσε 250 ανιχνεύσεις.


Καταστροφέας τειχών (Αργυρό - Επίπεδο 3)

Κατάστρεψε 2.500 επίπεδα τείχους με κριούς.


Ληστής (Αργυρό - Επίπεδο 3)

Λεηλάτησε συνολικά 1.000.000 πόρους.


Αρχηγός του Πεδίου Μάχης (Χάλκινο - Επίπεδο 2)

Κατάστρεψε εξ' ολοκλήρου 250 εχθρικούς στρατούς.


Κατάκτηση (Χάλκινο - Επίπεδο 2)

Κατέκτησε συνολικά 50 χωριά.


Νικητής πολέμου (Χάλκινο - Επίπεδο 2)

Κάνε επίθεση σε 25 διαφορετικούς παίκτες!


Άτυχος

Απέτυχες να κατακτήσεις το χωριό, καθώς η πίστη έμεινε στο +1.


Κατάκτηση του εαυτού σου

Κατέκτησε τον εαυτό σου, γιατί μόνο έτσι τους δείχνεις ποιος είναι το αφεντικό.


Καταστροφέας κτιρίων (Ξύλο - Επίπεδο 1)

Κατεδάφισε 25 επίπεδα κτιρίων με καταπέλτες.


Τυχεράκιας

Κατέκτησε χωριό με εμπιστοσύνη στο 0.


 
Επιτεύγματα κοινωνικότητας
Πιστός φίλος (Χάλκινο - Επίπεδο 2)

Έχεις ήδη συνάψει 15 φιλικές σχέσεις.


Συμπολεμιστές (Χάλκινο - Επίπεδο 2)

Παρέμεινε στην ίδια φυλή για 60 συνεχόμενες ημέρες.


 
Επιτεύγματα ανάπτυξης
Band of Brothers (Χρυσό - Επίπεδο 4)

Έχεις 10 paladins.


Έμπορος (Χρυσό - Επίπεδο 4)

Αντάλλαξες πόρους χρησιμοποιώντας την αγορά 1.000 φορές.


Βιβλιοθηκάριος (Χρυσό - Επίπεδο 4)

Ανακάλυψε 12 μοναδικά Βιβλία Δεξιοτήτων.


Επίπεδο Paladin (Χρυσό - Επίπεδο 4)

Αναβάθμισε τον Paladin σου στο επίπεδο 30.


Κροίσος (Χρυσό - Επίπεδο 4)

Κόψε 50.000 χρυσά νομίσματα.


Στρατολόγος (Χρυσό - Επίπεδο 4)

Στρατολόγησε συνολικά 1.000.000 μονάδες!


Αρχιτέκτονας (Αργυρό - Επίπεδο 3)

Χτίσε συνολικά 5.000 επίπεδα κτιρίου!


Ο βασιλιάς των πόντων (Αργυρό - Επίπεδο 3)

Σκαρφάλωσε στον πίνακα κατάταξης και φτάσε τους 100.000 πόντους.


Ολοκληρωμένος σπουδαστής (Αργυρό - Επίπεδο 3)

Βελτίωσε τις δυνατότητες του paladin σου σε ένα σύνολο από 100 επίπεδα βελτίωσης.


Συλλέκτης (Αργυρό - Επίπεδο 3)

Σάρωσε συνολικά 10.000.000 πόρους.


Εκτός χρόνου (Χάλκινο - Επίπεδο 2)

Χρήση της άμεσης κτίσης 100 φορές!


Άρχοντας των Αποστολών (Ξύλο - Επίπεδο 1)

Ολοκλήρωσε 40 αποστολές!


 
Διάφορα Επιτεύγματα
Χρόνια στο Παιχνίδι (Χρυσό - Επίπεδο 12)

Παίξε Φυλετικές Μάχες για 12 χρόνια.


Αρχαίος Σφυρηλάτης: Μέγας Σιδεράς (Χρυσό - Επίπεδο 4)

Δημιούργησε 40 αντικείμενα.


Αρχαίος Σφυρηλάτης: Συλλέκτης Συνταγών (Χρυσό - Επίπεδο 4)

Βρες 40 μοναδικές συνταγές.


Φύλακες του Κάστρου: Γενναίος Απόγονος (Χρυσό - Επίπεδο 4)

Ολοκλήρωσε 300 επίπεδα κελαριών.


Φύλακες του Κάστρου: Κυνηγός Ληστών (Αργυρό - Επίπεδο 3)

Νίκησε 200 ληστές.


 
Επιτεύγματα άλλων κόσμων
Casual 6

Κόσμος 72