Χάρτης Κατάταξη

sorofikin

sorofikin
Πόντοι:9.728
Θέση:153
Νικημένοι αντίπαλοι: 2.257.416 (52.)
Φυλή: rstart


Χωριά (1) Συντεταγμένες Πόντοι
Black Sails...
529|534 9.728
Προσωπικό κείμενο
Under a black flag
we shall sail