Χάρτης Κατάταξη

dimb

dimb
Πόντοι:118.172
Θέση:48
Νικημένοι αντίπαλοι: 8.708.760 (34.)
Φυλή: CΑD


Χωριά (12) Συντεταγμένες Πόντοι
DIMB 002
466|538 9.735
DIMB 004
468|527 10.602
DIMB 005
463|526 9.559
DIMB 006
464|529 9.809
DIMB 007
454|530 9.611
DIMB 008
454|532 9.633
DIMB 009
459|542 9.804
DIMB 010
457|534 9.875
DIMB 011
459|536 9.758
takisnafplio
462|535 10.083
takisnafplio
460|539 9.543
takisnafplio
459|541 10.160
Προφίλ
Προσωπικό κείμενο
你爱你的邻居和生活在他里面的恶魔