Χάρτης Κατάταξη

koyklos7

koyklos7
Πόντοι:1.263.793
Θέση:18
Νικημένοι αντίπαλοι: 26.566.390 (19.)
Φυλή: CΑD


Χωριά (135) Συντεταγμένες Πόντοι
Ο ΠΕΠΕΣ ΤΟΥ ΚΟΥΠΕΠΕ 44:216:12
482|452 9.993
Ο ΠΕΠΕΣ ΤΟΥ ΚΟΥΠΕΠΕ 44:216:14
484|452 9.993
Ο ΠΕΠΕΣ ΤΟΥ ΚΟΥΠΕΠΕ 44:217:12
487|452 9.993
Ο ΠΕΠΕΣ ΤΟΥ ΚΟΥΠΕΠΕ 44:219:18
498|453 9.738
Ο ΠΕΠΕΣ ΤΟΥ ΚΟΥΠΕΠΕ 44:236:18
483|458 9.771
Ο ΠΕΠΕΣ ΤΟΥ ΚΟΥΠΕΠΕ 44:236:8
483|456 9.993
Ο ΠΕΠΕΣ ΤΟΥ ΚΟΥΠΕΠΕ 44:237:11
486|457 10.007
Ο ΠΕΠΕΣ ΤΟΥ ΚΟΥΠΕΠΕ 44:238:0
490|455 10.640
Ο ΠΕΠΕΣ ΤΟΥ ΚΟΥΠΕΠΕ 44:239:18
498|458 9.781
Ο ΠΕΠΕΣ ΤΟΥ ΚΟΥΠΕΠΕ 44:242:8
413|461 4.587
Ο ΠΕΠΕΣ ΤΟΥ ΚΟΥΠΕΠΕ 44:278:17
492|468 9.993
Ο ΠΕΠΕΣ ΤΟΥ ΚΟΥΠΕΠΕ 44:278:24
494|469 9.993
Ο ΠΕΠΕΣ ΤΟΥ ΚΟΥΠΕΠΕ 44:279:20
495|469 9.993
Ο ΠΕΠΕΣ ΤΟΥ ΚΟΥΠΕΠΕ 44:283:21
416|474 9.993
Ο ΠΕΠΕΣ ΤΟΥ ΚΟΥΠΕΠΕ 44:283:6
416|471 9.993
Ο ΠΕΠΕΣ ΤΟΥ ΚΟΥΠΕΠΕ 44:283:7
417|471 9.767
Ο ΠΕΠΕΣ ΤΟΥ ΚΟΥΠΕΠΕ 44:285:17
427|473 9.781
Ο ΠΕΠΕΣ ΤΟΥ ΚΟΥΠΕΠΕ 44:285:21
426|474 9.993
Ο ΠΕΠΕΣ ΤΟΥ ΚΟΥΠΕΠΕ 44:290:11
451|472 9.788
Ο ΠΕΠΕΣ ΤΟΥ ΚΟΥΠΕΠΕ 44:290:15
450|473 9.993
Ο ΠΕΠΕΣ ΤΟΥ ΚΟΥΠΕΠΕ 44:290:8
453|471 9.993
Ο ΠΕΠΕΣ ΤΟΥ ΚΟΥΠΕΠΕ 44:291:2
457|470 9.850
Ο ΠΕΠΕΣ ΤΟΥ ΚΟΥΠΕΠΕ 44:291:22
457|474 9.745
Ο ΠΕΠΕΣ ΤΟΥ ΚΟΥΠΕΠΕ 44:291:6
456|471 9.745
Ο ΠΕΠΕΣ ΤΟΥ ΚΟΥΠΕΠΕ 44:298:14
494|472 9.993
Ο ΠΕΠΕΣ ΤΟΥ ΚΟΥΠΕΠΕ 44:298:21
491|474 9.993
Ο ΠΕΠΕΣ ΤΟΥ ΚΟΥΠΕΠΕ 44:298:3
493|470 9.993
Ο ΠΕΠΕΣ ΤΟΥ ΚΟΥΠΕΠΕ 44:299:5
495|471 9.802
Ο ΠΕΠΕΣ ΤΟΥ ΚΟΥΠΕΠΕ 44:299:6
496|471 9.771
Ο ΠΕΠΕΣ ΤΟΥ ΚΟΥΠΕΠΕ 44:310:14
454|477 9.993
Ο ΠΕΠΕΣ ΤΟΥ ΚΟΥΠΕΠΕ 44:310:4
454|475 9.993
Ο ΠΕΠΕΣ ΤΟΥ ΚΟΥΠΕΠΕ 44:311:10
455|477 9.993
Ο ΠΕΠΕΣ ΤΟΥ ΚΟΥΠΕΠΕ 44:311:5
455|476 10.005
Ο ΠΕΠΕΣ ΤΟΥ ΚΟΥΠΕΠΕ 44:311:6
456|476 10.925
Ο ΠΕΠΕΣ ΤΟΥ ΚΟΥΠΕΠΕ 44:312:20
460|479 9.993
Ο ΠΕΠΕΣ ΤΟΥ ΚΟΥΠΕΠΕ 44:318:2
492|475 9.993
Ο ΠΕΠΕΣ ΤΟΥ ΚΟΥΠΕΠΕ 44:321:19
409|483 3.387
Ο ΠΕΠΕΣ ΤΟΥ ΚΟΥΠΕΠΕ 44:323:2
417|480 10.003
Ο ΠΕΠΕΣ ΤΟΥ ΚΟΥΠΕΠΕ 44:330:17
452|483 9.993
Ο ΠΕΠΕΣ ΤΟΥ ΚΟΥΠΕΠΕ 44:331:6
456|481 9.993
Ο ΠΕΠΕΣ ΤΟΥ ΚΟΥΠΕΠΕ 44:341:19
409|488 5.747
Ο ΠΕΠΕΣ ΤΟΥ ΚΟΥΠΕΠΕ 44:344:22
422|489 9.993
Ο ΠΕΠΕΣ ΤΟΥ ΚΟΥΠΕΠΕ 44:345:16
426|488 10.005
Ο ΠΕΠΕΣ ΤΟΥ ΚΟΥΠΕΠΕ 44:345:18
428|488 10.206
Ο ΠΕΠΕΣ ΤΟΥ ΚΟΥΠΕΠΕ 44:350:6
451|486 10.003
Ο ΠΕΠΕΣ ΤΟΥ ΚΟΥΠΕΠΕ 44:351:4
459|485 9.993
Ο ΠΕΠΕΣ ΤΟΥ ΚΟΥΠΕΠΕ 44:352:10
460|487 10.003
Ο ΠΕΠΕΣ ΤΟΥ ΚΟΥΠΕΠΕ 44:364:22
422|494 10.003
Ο ΠΕΠΕΣ ΤΟΥ ΚΟΥΠΕΠΕ 44:384:7
422|496 9.757
Ο ΠΕΠΕΣ ΤΟΥ ΚΟΥΠΕΠΕ 44:393:20
465|499 10.806
Ο ΠΕΠΕΣ ΤΟΥ ΚΟΥΠΕΠΕ 44:393:21
466|499 9.712
Ο ΠΕΠΕΣ ΤΟΥ ΚΟΥΠΕΠΕ 44:393:22
467|499 9.641
Ο ΠΕΠΕΣ ΤΟΥ ΚΟΥΠΕΠΕ 44:59:17
497|413 9.745
Ο ΠΕΠΕΣ ΤΟΥ ΚΟΥΠΕΠΕ 44:78:3
493|415 9.834
Ο ΠΕΠΕΣ ΤΟΥ ΚΟΥΠΕΠΕ 44:79:16
496|418 10.005
Ο ΠΕΠΕΣ ΤΟΥ ΚΟΥΠΕΠΕ 45:104:3
523|425 9.757
Ο ΠΕΠΕΣ ΤΟΥ ΚΟΥΠΕΠΕ 45:109:20
545|429 9.993
Ο ΠΕΠΕΣ ΤΟΥ ΚΟΥΠΕΠΕ 45:110:6
551|426 9.834
Ο ΠΕΠΕΣ ΤΟΥ ΚΟΥΠΕΠΕ 45:111:4
559|425 5.247
Ο ΠΕΠΕΣ ΤΟΥ ΚΟΥΠΕΠΕ 45:124:16
521|433 9.993
Ο ΠΕΠΕΣ ΤΟΥ ΚΟΥΠΕΠΕ 45:124:17
522|433 9.755
Ο ΠΕΠΕΣ ΤΟΥ ΚΟΥΠΕΠΕ 45:128:14
544|432 9.993
Ο ΠΕΠΕΣ ΤΟΥ ΚΟΥΠΕΠΕ 45:129:2
547|430 9.757
Ο ΠΕΠΕΣ ΤΟΥ ΚΟΥΠΕΠΕ 45:130:15
550|433 9.809
Ο ΠΕΠΕΣ ΤΟΥ ΚΟΥΠΕΠΕ 45:130:16
551|433 9.785
Ο ΠΕΠΕΣ ΤΟΥ ΚΟΥΠΕΠΕ 45:145:19
529|438 9.899
Ο ΠΕΠΕΣ ΤΟΥ ΚΟΥΠΕΠΕ 45:149:6
546|436 9.993
Ο ΠΕΠΕΣ ΤΟΥ ΚΟΥΠΕΠΕ 45:164:2
522|440 10.003
Ο ΠΕΠΕΣ ΤΟΥ ΚΟΥΠΕΠΕ 45:166:0
530|440 10.003
Ο ΠΕΠΕΣ ΤΟΥ ΚΟΥΠΕΠΕ 45:20:18
503|408 9.365
Ο ΠΕΠΕΣ ΤΟΥ ΚΟΥΠΕΠΕ 45:20:8
503|406 5.694
Ο ΠΕΠΕΣ ΤΟΥ ΚΟΥΠΕΠΕ 45:216:1
581|450 3.679
Ο ΠΕΠΕΣ ΤΟΥ ΚΟΥΠΕΠΕ 45:22:10
510|407 5.639
Ο ΠΕΠΕΣ ΤΟΥ ΚΟΥΠΕΠΕ 45:23:7
517|406 5.427
Ο ΠΕΠΕΣ ΤΟΥ ΚΟΥΠΕΠΕ 45:24:22
522|409 5.281
Ο ΠΕΠΕΣ ΤΟΥ ΚΟΥΠΕΠΕ 45:283:10
515|472 9.993
Ο ΠΕΠΕΣ ΤΟΥ ΚΟΥΠΕΠΕ 45:283:22
517|474 10.003
Ο ΠΕΠΕΣ ΤΟΥ ΚΟΥΠΕΠΕ 45:283:5
515|471 9.993
Ο ΠΕΠΕΣ ΤΟΥ ΚΟΥΠΕΠΕ 45:303:3
518|475 9.834
Ο ΠΕΠΕΣ ΤΟΥ ΚΟΥΠΕΠΕ 45:322:1
511|480 10.003
Ο ΠΕΠΕΣ ΤΟΥ ΚΟΥΠΕΠΕ 45:323:16
516|483 10.981
Ο ΠΕΠΕΣ ΤΟΥ ΚΟΥΠΕΠΕ 45:345:5
525|486 9.800
Ο ΠΕΠΕΣ ΤΟΥ ΚΟΥΠΕΠΕ 45:364:2
522|490 9.993
Ο ΠΕΠΕΣ ΤΟΥ ΚΟΥΠΕΠΕ 45:41:6
506|411 7.948
Ο ΠΕΠΕΣ ΤΟΥ ΚΟΥΠΕΠΕ 45:42:18
513|413 9.745
Ο ΠΕΠΕΣ ΤΟΥ ΚΟΥΠΕΠΕ 45:42:20
510|414 9.993
Ο ΠΕΠΕΣ ΤΟΥ ΚΟΥΠΕΠΕ 45:42:22
512|414 9.798
Ο ΠΕΠΕΣ ΤΟΥ ΚΟΥΠΕΠΕ 45:43:24
519|414 8.778
Ο ΠΕΠΕΣ ΤΟΥ ΚΟΥΠΕΠΕ 45:43:8
518|411 8.501
Ο ΠΕΠΕΣ ΤΟΥ ΚΟΥΠΕΠΕ 45:44:9
524|411 9.993
Ο ΠΕΠΕΣ ΤΟΥ ΚΟΥΠΕΠΕ 45:45:9
529|411 5.875
Ο ΠΕΠΕΣ ΤΟΥ ΚΟΥΠΕΠΕ 45:47:17
537|413 4.081
Ο ΠΕΠΕΣ ΤΟΥ ΚΟΥΠΕΠΕ 45:47:5
535|411 2.578
Ο ΠΕΠΕΣ ΤΟΥ ΚΟΥΠΕΠΕ 45:60:9
504|416 9.745
Ο ΠΕΠΕΣ ΤΟΥ ΚΟΥΠΕΠΕ 45:62:7
512|416 9.993
Ο ΠΕΠΕΣ ΤΟΥ ΚΟΥΠΕΠΕ 45:63:8
518|416 9.993
Ο ΠΕΠΕΣ ΤΟΥ ΚΟΥΠΕΠΕ 45:64:21
521|419 9.993
Ο ΠΕΠΕΣ ΤΟΥ ΚΟΥΠΕΠΕ 45:69:18
548|418 5.348
Ο ΠΕΠΕΣ ΤΟΥ ΚΟΥΠΕΠΕ 45:83:18
518|423 9.769
Ο ΠΕΠΕΣ ΤΟΥ ΚΟΥΠΕΠΕ 45:85:5
525|421 9.993
Εμφάνιση όλων των εναπομείναντων 35 χωριών.
Προφίλ
Προσωπική φωτογραφία
Προσωπικό κείμενο
Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου
πόσο κοστίζει μια παράβαση του νόμου
να σταματήσω θέλω την κυκλοφορία
για να φωνάξω ότι πρόδωσες την πιο όμορφη ιστορία
https://youtu.be/5HnZND-udkE

Ημερήσια επιτεύγματα
2x Επιθετικός παίκτης της ημέρας

Νίκησε ως επιτιθέμενος τις περισσότερες μονάδες σε αυτόν τον κόσμο.

Καλύτερο αποτέλεσμα: στις 30.07.2021 (63.233 μονάδες)


8x Αμυνόμενος παίκτης της ημέρας

Νίκησε ως αμυνόμενος τις περισσότερες μονάδες σε αυτόν τον κόσμο.

Καλύτερο αποτέλεσμα: στις 01.05.2021 (349.162 μονάδες)


2x Ληστής της ημέρας

Λεηλάτησε τους περισσότερους πόρους σ' αυτόν τον κόσμο.

Καλύτερο αποτέλεσμα: στις 30.07.2021 (1.819.223 πόροι)


2x Οι περισσότερες λεηλασίες σήμερα

Λεηλάτησε τα περισσότερα χωριά σ' αυτόν τον κόσμο.

Καλύτερο αποτέλεσμα: στις 04.09.2020 (53 χωριά)


3x Μεγάλη Δύναμη της ημέρας

Κατέκτησε τα περισσότερα χωριά σ' αυτόν τον κόσμο.

Καλύτερο αποτέλεσμα: στις 27.03.2021 (14 χωριά)


 
Επιτεύγματα μάχης
Αντικατασκοπία (Χρυσό - Επίπεδο 4)

Απέκρουσε 500 ανιχνεύσεις.


Αρχηγός (Χρυσό - Επίπεδο 4)

Νίκησε 20.000.000 εχθρικές μονάδες.


Εμπιστοσύνη (Χρυσό - Επίπεδο 4)

Νίκησε 500 Αριστοκράτες σε μάχη!


Επίθεση στον εαυτό σου (Χρυσό - Επίπεδο 4)

Επιτέθηκες στον εαυτό σου και έχασες πάνω από 10.000 μονάδες σε μία μάχη.


Ο θάνατος ενός ήρωα (Χρυσό - Επίπεδο 4)

Κατά την υποστήριξη άλλων χωριών, έχασες 100.000 μονάδες.


Αρχηγός του Πεδίου Μάχης (Αργυρό - Επίπεδο 3)

Κατάστρεψε εξ' ολοκλήρου 1.000 εχθρικούς στρατούς.


Ενισχύσεις (Αργυρό - Επίπεδο 3)

Υποστήριξε άλλους παίκτες 500 φορές σε μάχες.


Επιτυχής κατάκτηση (Αργυρό - Επίπεδο 3)

Κατέκτησε 50 διεκδικούμενα χωριά.


Λεηλατητής (Αργυρό - Επίπεδο 3)

Λεηλάτησε πόρους από άλλα χωριά 1.000 φορές.


Ληστής (Αργυρό - Επίπεδο 3)

Λεηλάτησε συνολικά 1.000.000 πόρους.


Κατάκτηση (Χάλκινο - Επίπεδο 2)

Κατέκτησε συνολικά 50 χωριά.


Καταστροφέας τειχών (Χάλκινο - Επίπεδο 2)

Κατάστρεψε 250 επίπεδα τείχους με κριούς.


Νικητής πολέμου (Χάλκινο - Επίπεδο 2)

Κάνε επίθεση σε 25 διαφορετικούς παίκτες!


Άτυχος

Απέτυχες να κατακτήσεις το χωριό, καθώς η πίστη έμεινε στο +1.


Κατάκτηση του εαυτού σου

Κατέκτησε τον εαυτό σου, γιατί μόνο έτσι τους δείχνεις ποιος είναι το αφεντικό.


Καταστροφέας κτιρίων (Ξύλο - Επίπεδο 1)

Κατεδάφισε 25 επίπεδα κτιρίων με καταπέλτες.


Τυχεράκιας

Κατέκτησε χωριό με εμπιστοσύνη στο 0.


 
Επιτεύγματα κοινωνικότητας
Πιστός φίλος (Χάλκινο - Επίπεδο 2)

Έχεις ήδη συνάψει 15 φιλικές σχέσεις.


Συμπολεμιστές (Χάλκινο - Επίπεδο 2)

Παρέμεινε στην ίδια φυλή για 60 συνεχόμενες ημέρες.


 
Επιτεύγματα ανάπτυξης
Band of Brothers (Χρυσό - Επίπεδο 4)

Έχεις 10 paladins.


Έμπορος (Χρυσό - Επίπεδο 4)

Αντάλλαξες πόρους χρησιμοποιώντας την αγορά 1.000 φορές.


Βιβλιοθηκάριος (Χρυσό - Επίπεδο 4)

Ανακάλυψε 12 μοναδικά Βιβλία Δεξιοτήτων.


Επίπεδο Paladin (Χρυσό - Επίπεδο 4)

Αναβάθμισε τον Paladin σου στο επίπεδο 30.


Στρατολόγος (Χρυσό - Επίπεδο 4)

Στρατολόγησε συνολικά 1.000.000 μονάδες!


Αρχιτέκτονας (Αργυρό - Επίπεδο 3)

Χτίσε συνολικά 5.000 επίπεδα κτιρίου!


Κορυφαίος σκόρερ (Αργυρό - Επίπεδο 3)

Φτάσε στους κορυφαίους 20 αυτού του κόσμου.


Κροίσος (Αργυρό - Επίπεδο 3)

Κόψε 5.000 χρυσά νομίσματα.


Ο βασιλιάς των πόντων (Αργυρό - Επίπεδο 3)

Σκαρφάλωσε στον πίνακα κατάταξης και φτάσε τους 100.000 πόντους.


Ολοκληρωμένος σπουδαστής (Αργυρό - Επίπεδο 3)

Βελτίωσε τις δυνατότητες του paladin σου σε ένα σύνολο από 100 επίπεδα βελτίωσης.


Άρχοντας της ηπείρου (Χάλκινο - Επίπεδο 2)

Φτάσε στους κορυφαίους 30 μιας ηπείρου!


Εκτός χρόνου (Χάλκινο - Επίπεδο 2)

Χρήση της άμεσης κτίσης 100 φορές!


Συλλέκτης (Χάλκινο - Επίπεδο 2)

Σάρωσε συνολικά 10.000 πόρους.


Άρχοντας των Αποστολών (Ξύλο - Επίπεδο 1)

Ολοκλήρωσε 40 αποστολές!


 
Διάφορα Επιτεύγματα
Χρόνια στο Παιχνίδι (Χρυσό - Επίπεδο 10)

Παίξε Φυλετικές Μάχες για 10 χρόνια.


Αρχαίος Σφυρηλάτης: Μέγας Σιδεράς (Χρυσό - Επίπεδο 4)

Δημιούργησε 40 αντικείμενα.


Αρχαίος Σφυρηλάτης: Συλλέκτης Συνταγών (Χρυσό - Επίπεδο 4)

Βρες 40 μοναδικές συνταγές.


Επίθεση στο Κάστρο: Άρχοντας της Πολιορκίας (Χρυσό - Επίπεδο 4)

Πάρε μέρος στην καταστροφή 8 Κάστρων.


Επίθεση στο Κάστρο: Πάρε μέρος στη διασκέδαση! (Χρυσό - Επίπεδο 4)

Κατέκτησε 15.000 μετάλλια για να βοηθήσεις τη φυλή.


Επίθεση στο Κάστρο: Πήγαινε μπροστά!

Μείνε πρώτος στην κατάταξη των ενεργειών Βομβαρδισμού όταν ενεργοποιηθεί.


Επίθεση στο Κάστρο: Ταχύτερη σειρά!

Μείνε πρώτος στην κατάταξη των ενεργειών της Ναυτικής Υποστήριξης όταν ενεργοποιηθεί.


Θάλασσες της Τύχης: Εξερευνητής (Χρυσό - Επίπεδο 4)

Εξερεύνησε 40 περιοχές.


Θάλασσες της Τύχης: Μεγάλη Ανακάλυψη (Χρυσό - Επίπεδο 4)

Εξερεύνησε 4 διαφορετικά νησιά.


Μάχη του Πύργου: Νέος κατακτητής Κόσμου (Χρυσό - Επίπεδο 4)

Βοηθα την φυλή σου να προσαρτήσει 25 τομείς στη Μάχη του Πύργου.


Ξόρκια Φυλετικών Μαχών: Καπέλο Πειραματιστή

Απέκτησε ένα από τα μυστηριώδη καπέλα από τον Μάγο ή από άλλους παίκτες.


Το Θηρίο του Βουνού: Κυνηγός (Αργυρό - Επίπεδο 3)

Νίκησε 3 θηρία στο event Το Θηρίο του Μαύρου Βουνού.


Φύλακες του Κάστρου: Γενναίος Απόγονος (Αργυρό - Επίπεδο 3)

Ολοκλήρωσε 150 επίπεδα κελαριών.


Φύλακες του Κάστρου: Κυνηγός Ληστών (Χάλκινο - Επίπεδο 2)

Νίκησε 100 ληστές.


Πανηγύρι αριστοκράτη: Απολαμβάνοντας το πανηγύρι (Χάλκινο - Επίπεδο 2)

Ολοκλήρωσε 5 δραστηριότητα στα mini-games στο πανηγύρι του Αριστοκράτη.


Το πανηγύρι Αριστοκράτη: Και ο τροχός συνεχίζει να γυρνά (Χάλκινο - Επίπεδο 2)

Γύρισε τον τροχό 10 φορές.


 
Επιτεύγματα άλλων κόσμων
Κόσμος 13

Κόσμος 59

Casual 6

Κόσμος 9

Κόσμος 70

Κόσμος 71

Κόσμος 72