Χάρτης Κατάταξη

Kelevra88

Kelevra88
Πόντοι:19.925
Θέση:101
Νικημένοι αντίπαλοι: 1.107.541 (78.)
Φυλή:


Χωριά (2) Συντεταγμένες Πόντοι
Tyr
465|554 9.069
Walhalla
460|560 10.856