Χάρτης Κατάταξη

thanasisbak

thanasisbak
Πόντοι:27.054
Θέση:92
Νικημένοι αντίπαλοι: 601.431 (113.)
Φυλή: Ε-Μ


Χωριά (3) Συντεταγμένες Πόντοι
001
473|568 8.474
002
474|568 8.987
003
473|567 9.593