Χάρτης Κατάταξη

katsikomouris

katsikomouris
Πόντοι:7.163
Θέση:257
Νικημένοι αντίπαλοι: 39.824 (234.)
Φυλή: RRS


Χωριά (1) Συντεταγμένες Πόντοι
γρσμενους σας εχω
580|530 7.163