Χάρτης Κατάταξη

polatse

polatse
Πόντοι:962.376
Θέση:24
Νικημένοι αντίπαλοι: 31.644.474 (15.)
Φυλή: CΑD


Χωριά (100) Συντεταγμένες Πόντοι
0000 Inavtive
479|497 9.761
0001 Inavtive
480|498 9.773
0002 Inavtive
480|497 9.761
0003 Inavtive
478|498 9.761
0004 Inavtive
479|498 9.761
0005
481|503 4.375
0005 Inavtive
479|499 9.761
0006 Inavtive
481|498 9.761
0007 Inavtive
477|496 9.761
0008 Inavtive
478|495 9.761
0009 Inavtive
478|502 9.761
0010 Inavtive
484|504 9.761
0011 Inavtive
487|506 9.775
0012 Inavtive
470|455 9.761
0013 Inavtive
469|456 9.761
0014 Inavtive
471|453 9.761
0015 Inavtive
487|507 9.761
0016 Inavtive
502|449 9.761
0017 Inavtive
499|446 9.761
0018 Inavtive
498|446 8.433
0019 Inavtive
493|443 9.761
0020 Inavtive
498|443 9.761
0021 Inavtive
479|440 9.773
0022 Inavtive
474|443 9.896
0023 Inavtive
473|442 9.761
0024 Inavtive
489|436 9.771
0025 Inavtive
477|440 9.761
0026 Inavtive
481|439 9.761
0027 Inavtive
488|443 9.761
0028 Inavtive
542|466 9.761
0029 Inavtive
484|495 9.761
0030 Inavtive
540|466 8.938
0031 Inavtive
475|494 9.761
0032
459|524 4.106
0032 Inavtive
474|492 9.771
0033 Inavtive
454|517 9.771
0034 Inavtive
484|503 9.761
0035 Inavtive
485|501 9.761
0036 Inavtive
485|504 9.761
0037 Inavtive
486|501 9.761
0038 Inavtive
521|532 9.761
0039 Inavtive
527|531 9.761
0040 Inavtive
521|464 9.761
0041 Inavtive
519|533 9.761
0042 Inavtive
523|529 9.761
0043 Inavtive
522|532 9.365
0044 Inavtive
516|463 9.761
0045 Inavtive
516|461 9.761
0046 Inavtive
517|463 9.771
0047 Inavtive
522|534 9.761
0048 Inavtive
515|464 9.761
0049 Inavtive
516|464 9.761
0050 Inavtive
516|467 9.761
0051 Inavtive
518|462 9.761
0052 Inavtive
518|461 9.761
0053 Inavtive
520|463 9.761
0054 Inavtive
517|462 9.761
0055 Inavtive
486|464 9.761
0056 Inavtive
491|470 9.761
0057 Inavtive
490|470 9.761
0058 Inavtive
491|468 9.761
0059 Inavtive
489|473 9.761
0060 Inavtive
487|467 9.761
0061 Inavtive
484|439 8.431
0062 Inavtive
486|466 9.775
0063 Inavtive
473|448 9.761
0064 Inavtive
475|447 9.761
0065 Inavtive
485|438 9.761
0066 Inavtive
483|437 9.761
0067 Inavtive
488|439 9.761
0068 Inavtive
492|442 9.761
0069 Inavtive
479|466 9.761
0070 Inavtive
482|466 9.761
0071 Inavtive
482|465 9.761
0072 Inavtive
483|467 9.761
0073 Inavtive
481|471 9.761
0074 Inavtive
482|499 9.848
0075 Inavtive
443|496 9.761
0076 Inavtive
445|496 9.761
0077 Inavtive
442|495 11.115
0078 Inavtive
443|497 9.761
0079 Inavtive
440|500 9.761
0080 Inavtive
445|495 9.761
0081 Inavtive
442|491 9.761
0082 Inavtive
447|485 9.771
0083 Inavtive
446|494 9.761
0084 Inavtive
417|491 9.771
0085 Inavtive
420|485 9.761
0086 Inavtive
427|481 9.761
0087 Inavtive
419|484 9.761
0088 Inavtive
442|494 9.761
0089 Inavtive
443|499 9.761
0090 Inavtive
422|482 9.773
0091 Inavtive
442|499 9.761
0092 Inavtive
419|486 9.761
0093 Inavtive
421|483 9.761
0094 Inavtive
444|498 9.761
0095 Inavtive
440|497 9.761
040
455|524 9.550
καλη συνεχεια
451|528 9.466
Προσωπικό κείμενο
Ανενεργος