Χάρτης Κατάταξη

kimis26

kimis26
Πόντοι:39.088
Θέση:78
Νικημένοι αντίπαλοι: 1.091.227 (79.)
Φυλή: M.L


Χωριά (5) Συντεταγμένες Πόντοι
001 Kimis26
513|415 9.427
002 kimis26
507|405 9.660
003 kimis26
507|404 9.763
005 kimis26
486|586 10.116
006 kimis26
504|400 122