Χάρτης Κατάταξη

StarTrek

StarTrek
Πόντοι:67.603
Θέση:64
Νικημένοι αντίπαλοι: 160.761 (162.)
Φυλή: CAD


Χωριά (7) Συντεταγμένες Πόντοι
1star
501|430 11.352
2star
501|431 9.697
3star
502|429 9.749
4star
498|426 10.050
5star
500|425 9.468
6star
501|423 9.751
7star
502|423 7.536