Χάρτης Κατάταξη

125

125
Συντεταγμένες:500|597
Πόντοι:9.899
Παίκτης:minaras11
Φυλή:CONTROL ALT DELETE
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)