Χάρτης Κατάταξη

067 ANYWAY-1 GR 5

067 ANYWAY-1 GR 5
Συντεταγμένες:502|402
Πόντοι:10.030
Παίκτης:ANYWAY-1
Φυλή:CONTROL ALT DELETE
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)