Χάρτης Κατάταξη

00022-George1966-01

00022-George1966-01
Συντεταγμένες:528|516
Πόντοι:8.444
Παίκτης:nicko123
Φυλή:CONTROL ALT DELETE
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)