Χάρτης Κατάταξη

027

027
Συντεταγμένες:485|471
Πόντοι:12.154
Παίκτης:Ο πεπες ο κουπεπες
Φυλή:CONTROL ΑLT DELETE
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)