Χάρτης Κατάταξη

013 ANYWAY-1 GR 5

013 ANYWAY-1 GR 5
Συντεταγμένες:528|480
Πόντοι:9.810
Παίκτης:ANYWAY-1
Φυλή:CONTROL ALT DELETE
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)