Χάρτης Κατάταξη

1064. Akeno Himejima

1064. Akeno Himejima
Συντεταγμένες:536|504
Πόντοι:10.000
Παίκτης:Mr Pantoflero
Φυλή:CONTROL ΑLT DELETE
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)