Χάρτης Κατάταξη

038

038
Συντεταγμένες:478|469
Πόντοι:12.154
Παίκτης:Ο πεπες ο κουπεπες
Φυλή:CONTROL ΑLT DELETE
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)