Χάρτης Κατάταξη

040

040
Συντεταγμένες:513|534
Πόντοι:7.412
Παίκτης:nicko123
Φυλή:CONTROL ΑLT DELETE
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)