Χάρτης Κατάταξη

058

058
Συντεταγμένες:519|532
Πόντοι:7.390
Παίκτης:nicko123
Φυλή:CONTROL ΑLT DELETE
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)