Χάρτης Κατάταξη

010 Χίος

010 Χίος
Συντεταγμένες:506|462
Πόντοι:12.168
Παίκτης:semelh
Φυλή:CONTROL ΑLT DELETE
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)