Χάρτης Κατάταξη

024

024
Συντεταγμένες:468|478
Πόντοι:9.889
Παίκτης:alexandrosk
Φυλή:CONTROL ALT DELETE
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)