Χάρτης Κατάταξη

00027-George1966-01

00027-George1966-01
Συντεταγμένες:532|521
Πόντοι:8.293
Παίκτης:nicko123
Φυλή:CONTROL ALT DELETE
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)