Χάρτης Κατάταξη

305 Julius Nova Chrono

305 Julius Nova Chrono
Συντεταγμένες:495|488
Πόντοι:10.000
Παίκτης:Gerosss
Φυλή:CONTROL ALT DELETE
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)