Χάρτης Κατάταξη

1060. Akeno Himejima

1060. Akeno Himejima
Συντεταγμένες:540|505
Πόντοι:10.000
Παίκτης:Mr Pantoflero
Φυλή:CONTROL ΑLT DELETE
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)