Χάρτης Κατάταξη

500 Yami Sukehiro

500 Yami Sukehiro
Συντεταγμένες:522|507
Πόντοι:10.106
Παίκτης:Gerosss
Φυλή:CONTROL ALT DELETE
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)