Χάρτης Κατάταξη

300 Julius Nova Chrono

300 Julius Nova Chrono
Συντεταγμένες:496|487
Πόντοι:10.000
Παίκτης:Gerosss
Φυλή:CONTROL ΑLT DELETE
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)