Χάρτης Κατάταξη

0025

0025
Συντεταγμένες:463|524
Πόντοι:4.878
Παίκτης:soful
Φυλή:Restart
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)