Χάρτης Κατάταξη

XXX3

XXX3
Συντεταγμένες:529|534
Πόντοι:9.555
Παίκτης:alexisge
Φυλή:CONTROL ALT DELETE
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)