Χάρτης Κατάταξη

ΑΕΛ 07

ΑΕΛ 07
Συντεταγμένες:520|540
Πόντοι:9.771
Παίκτης:alexisge
Φυλή:CONTROL ALT DELETE
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)