Χάρτης Κατάταξη

029

029
Συντεταγμένες:482|541
Πόντοι:7.650
Παίκτης:dchappas
Φυλή:Restart
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)