Χάρτης Κατάταξη

0100 K44

0100 K44
Συντεταγμένες:477|461
Πόντοι:12.154
Παίκτης:nicko123
Φυλή:CONTROL ALT DELETE
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)