Χάρτης Κατάταξη

nfar05

nfar05
Συντεταγμένες:538|478
Πόντοι:10.019
Παίκτης:asterios04
Φυλή:CONTROL ΑLT DELETE
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)