Χάρτης Κατάταξη

00007-george1966-025

00007-george1966-025
Συντεταγμένες:539|519
Πόντοι:8.645
Παίκτης:nicko123
Φυλή:CONTROL ALT DELETE
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)