Χάρτης Κατάταξη

060. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ

060. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ
Συντεταγμένες:520|457
Πόντοι:10.019
Παίκτης:dak1982
Φυλή:CONTROL ALT DELETE
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)