Χάρτης Κατάταξη

505 C.C.

505 C.C.
Συντεταγμένες:477|458
Πόντοι:10.654
Παίκτης:MrCrow
Φυλή:CONTROL ΑLT DELETE
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)