Χάρτης Κατάταξη

0102 K44

0102 K44
Συντεταγμένες:499|494
Πόντοι:9.745
Παίκτης:nicko123
Φυλή:CONTROL ALT DELETE
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)