Χάρτης Κατάταξη

506 C.C.

506 C.C.
Συντεταγμένες:472|460
Πόντοι:10.495
Παίκτης:MrCrow
Φυλή:CONTROL ΑLT DELETE
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)