Χάρτης Κατάταξη

081 REC

081 REC
Συντεταγμένες:495|485
Πόντοι:12.166
Παίκτης:Assassin Of Death
Φυλή:CONTROL ALT DELETE
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)