Χάρτης Κατάταξη

00004

00004
Συντεταγμένες:503|551
Πόντοι:7.440
Παίκτης:asterios04
Φυλή:CONTROL ΑLT DELETE
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)