Χάρτης Κατάταξη

060 REC

060 REC
Συντεταγμένες:501|516
Πόντοι:12.154
Παίκτης:Assassin Of Death
Φυλή:CONTROL ALT DELETE
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)