Χάρτης Κατάταξη

00004-george1966-025

00004-george1966-025
Συντεταγμένες:549|518
Πόντοι:9.564
Παίκτης:alexisge
Φυλή:CONTROL ALT DELETE
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)