Χάρτης Κατάταξη

0030 Inavtive

0030 Inavtive
Συντεταγμένες:540|466
Πόντοι:8.938
Παίκτης:polatse
Φυλή:CONTROL ΑLT DELETE
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)