Χάρτης Κατάταξη

0046 K45

0046 K45
Συντεταγμένες:517|499
Πόντοι:9.761
Παίκτης:nicko123
Φυλή:CONTROL ALT DELETE
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)