Χάρτης Κατάταξη

069

069
Συντεταγμένες:447|486
Πόντοι:12.154
Παίκτης:Ο πεπες ο κουπεπες
Φυλή:CONTROL ΑLT DELETE
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)