Χάρτης Κατάταξη

075

075
Συντεταγμένες:538|539
Πόντοι:7.641
Παίκτης:dchappas
Φυλή:Restart
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)