Χάρτης Κατάταξη

069

069
Συντεταγμένες:511|556
Πόντοι:7.778
Παίκτης:dchappas
Φυλή:Restart
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)