Χάρτης Κατάταξη

001 ANYWAY-1 GR 5

001 ANYWAY-1 GR 5
Συντεταγμένες:516|493
Πόντοι:9.934
Παίκτης:ANYWAY-1
Φυλή:CONTROL ΑLT DELETE
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)