Χάρτης Κατάταξη

Α.20

Α.20
Συντεταγμένες:491|484
Πόντοι:10.604
Παίκτης:ANYWAY-1
Φυλή:CONTROL ΑLT DELETE
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)